Długoterminowe wyniki OFE

Otwarte fundusze emerytalne w ciągu trzech lat (od końca marca 2009 roku do końca marca 2012 roku) zarobiły 31,1 proc. Eksperci zaznaczają, że jest to bardzo dobry wynik, szczególnie, gdy pod uwagę brane jest ubiegłoroczne załamanie na giełdzie. Indeks WIG 20 stracił wtedy 20 proc., o ponad 30 proc. spadł indeks małych i średnich spółek – w efekcie otwarte fundusze emerytalne zakończyły rok 2011 z wynikiem minusowym (-5 proc.). Pomimo tych strat, przez trzy lata OFE zarobiły ponad 30 proc. W ocenie zarządzających funduszami, OFE stanowi dobre rozwiązanie w oszczędzaniu na emeryturę, nie należy sugerować się wynikami krótkoterminowymi, które mogą być zmienne, miarodajne są długoterminowe efekty. Dobry wynik osiągnięty w ostatnich trzech latach przez OFE uzyskany został głównie dzięki wzrostom akcji w 2009 roku.

Minimalna stopa zwrotu liczona przez nadzór finansowy została pobita przez wszystkie OFE. Najlepszy był ING, który zarobił 33,7 proc. Na kolejnym miejscu uplasował się Pekao ze stopą zwrotu wynoszącą 33,5 proc. Wynik na poziomie 32,4 proc. uzyskał Amplico. Pocztylion wypracował najmniej – 27,6 proc. zysku, nieco lepszy był Aegon z wynikiem 28,8 proc.

W marcu, po wzrostach w poprzednich miesiącach sytuacja na giełdzie była stabilna, nastąpiły jedynie niewielkie zmiany w wycenach jednostek, podobnie było w przypadku obligacji. Fundusze straciły wtedy niecałe 0,7 proc.