Polacy oszczędzają na emeryturę przez TFI

System emerytalny w Polsce jest istotnie modyfikowany. Stopniowo ograniczana jest rola II filaru (OFE), coraz częściej mówi się o konieczności samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Z najnowszych danych opublikowanych przez KNF wynika, że coraz większa liczba Polaków dostrzega tę potrzebę i zakłada Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Ponad połowę nowych klientów IKZE stanowili klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu TFI wyprzedziły zakłady ubezpieczeń. W przypadku IKE klienci TFI stanowili ponad 60 proc.

Oszczędzający w ramach IKE i IKZE mają możliwość skorzystania z różnorodnych portfeli inwestycyjnych. W ich ramach mogą zainwestować zarówno bardziej bezpiecznie, jak i bardziej ryzykownie, w długim okresie może to przynieść większe zyski. Klienci doceniają też wygodę takich rozwiązań, m.in. automatyczne dostosowanie udziałów poszczególnych funduszy inwestycyjnych w portfelu do wieku osoby oszczędzającej. Czytaj więcej…

Giełda wraca do łask OFE

W lipcu po raz trzeci z rzędu wartość sprzedaży akcyjnego portfela OFE na warszaw3skiej giełdzie zdominowana została przez kupno. Według wyliczeń analityków DM Trigon wynika, że dodatnie saldo wyniosło niemal 900 mln zł. Podobne szacunki pokazał też DM BZ WBK, zakupy akcji netto przez OFE w lipcu sięgnęły 910 mln zł.

Kwoty te uwzględniają udział w sprzedaży 10 proc. pakietu Pekao (włoski UniCredit w lipcu sprzedał część udziałów w Pekao wartych 3,3 mld zł). Analitycy Trigona twierdzę jednak, że popyt OFE na akcje banku wyniósł maksymalnie 0,5 mld zł, więc nawet po skorygowaniu o tę kwotę zakupy polskich akcji były na plusie trzeci miesiąc z rzędu. Czytaj więcej…

OFE od początku roku notują straty

Średnia strata OFE od początku tego roku to 3,5 proc., przeciętny zysk z ostatnich 15 lat – blisko 170 proc. Fundusze emerytalne, których portfele w ponad 80 proc. składają się z akcji, dotkliwie odczuły skutki ostatnich zawirowań na giełdach, w Polsce i na świecie.

Od pierwszych dni stycznia najlepiej wypadają: Aviva (-1,25 proc.), Nordea (-2,24 proc.) oraz Allianz (-2,25 proc.), zaś najsłabiej: Axa (-6,37 proc.), PZU (-5,15 proc.) oraz Nationale-Nederlanden (-4,38 proc.). Od momentu wprowadzenia zmian w OFE w 2014 roku, których skutkiem było obcięcie kapitału o ponad połowę, fundusze emerytalne znajdują się na sporym niemal 7-proc. Minusie. Od tego czasu najmocniej rynkowe zawirowania dały się we znaki klientom OFE Pekao, który od lutego 2014 roku stracił 10,24 proc. Kiepsko po zmianach radzi sobie Generali (-10,12 proc.) oraz Nationale-Nederlanden (-9,14 proc.). Najmniejsze straty odnotował MetLife, który jest na minusie 4,45 proc. W zestawieniu z konkurentami nieźle wypadają też: Allianz (-4,65 proc.) i PKO BP Bankowy (-4,89 proc.). Czytaj więcej…

Nordea przejęta przez Aegon

Otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez Nordea jest siódmym na rynku pod względem wielkości aktywów. Nordea zarządza środkami o wartości 6,5 mld zł. Oszczędności te trafią pod zespół zarządzających z Aegon, którego OFE jest mniejsze (5,8 mld zł aktywów). Nordea praktycznie znika z polskiego rynku. Trzy lata temu na przejęcie spółek skandynawskiej instytucji zdecydował się PKO BP, wówczas pod młotek poszedł należący do Nordei bank, ubezpieczyciel i firma leasingowa. Nordea została z zarządzającym OFE Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym.

Transakcja ta finalizuje plan zdobycia przez Grupę Nordea jednostek biznesowych w Polsce bezpośrednio obsługujących klientów i skoncentrowanych na bazowych rynkach. Nordea wciąż posiada w Polsce niewielki oddział (w Łodzi i w Gdyni) swojego banku, który świadczy usługi finansowe związane ze wsparciem procesów skandynawskich jednostek biznesowych oraz kompleksowe rozwiązania z zakresu IT. Czytaj więcej…

OFE są najtańszą formą inwestowania w fundusze

Działające na rynku OFE pod względem kosztów prezentują się bardzo korzystnie, poza funduszami ETF trudno o tańsze produkty inwestycyjne. Idea stworzenia jednego OFE, w miejsce funkcjonujących obecnie 12, szybka stała się jednym z dominujących tematów w mediach ekonomicznych. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Źródła są ananimowe, ale sama istota wzbudziła wiele kontrowersji – zwłaszcza wśród rynkowych komentatorów. Niepewność związana z przyszłością OFE szybko wróciła, jako jeden z głównych czynników ryzyka w kontekście koniunktury na GPW.

Kwestia zasadności działania OFE utrzymuje się na rynku już od kilku lat. Podczas reformy przeprowadzonej w 2014 roku, kiedy z funduszy do ZUS przeniesiona została cześć dłużna portfela, politycy często podkreślali wątek niskiej efektywności funduszy emerytalnych oraz fakt, że PTE pobierają od uczestników opłaty. Czytaj więcej…

Sprawa OFE odbija się na warszawskim parkiecie

Trwająca już od kilku lat dyskusja na temat modelu działania otwartych funduszy emerytalnych i jego zmian, odcisnęła się mocnym piętnem na sytuacji na warszawskim parkiecie. Zjawisko to jest w pełni zrozumiałe, uwzględniając znaczenie i udział, jakie OFE miało i mają wciąż na krajowym rynku kapitałowym.

Inw3estorzy przekonali się o tym po raz pierwszy w 2011 roku, kiedy na skutek zmian ustawowych obniżono z 7,3 do 2,3 udział składki emerytalnej, trafiającej do funduszy emerytalnych. Pokryzysowa hossa na warszawskiej giełdzie ma swój kres w kwietniu 2011 roku, a do sierpnia WIG20 zniżkuje o -31 proc. Wskaźnik MSCI Emerging Markets po kilku miesiącach odzyskał siłę i do jesieni 2014 roku pozostawał w wyraźnej tendencji zwyżkowej, podczas gdy WIG20 tkwił w tym czasie w marazmie, poruszając się w przedziale między 2000 a 2500 punktów. Mocniejszy ruch w górę trwał od połowy 2012 roku do stycznia 2013 roku. W tym przypadku mocną korektę spadkową tłumaczyć można pogorszeniem się sytuacji na rynkach wschodzących. Czytaj więcej…

OFE pozbywają się akcji

Fundusze emerytalne po sześciu miesiącach zakupów akcji w lutym dokonywały ich sprzedaży – wynika z szacunków Macieja Marcinkowskiego, analityka Trigon Domu Maklerskiego. Stało się tak przede wszystkim za sprawą Nationale-Nederlanden OFE. Fundusz ten sprzedał akcje za kwotę sięgającą 488 mln zł, zaś podaż całego sektora sięgnęła 237 mln zł. Tym razem bez podziału na lepszych i gorszych w portfelach – zmiana sentymentu dotyczyła zarówno akcji polskich (bilans kupna i sprzedaży to -154 mln zł), jak i zagranicznych (-83 mln zł). Na zakup tych ostatnich decydowano się częściej niż na sprzedaż nieprzerwanie od trzynastu miesięcy. Czytaj więcej…

OFE angażują się za granicą

W 2015 roku fundusze emerytalne niemal dwukrotnie zwiększyły zaangażowanie na rynkach zagranicznych. W minionym roku w portfelach funduszy emerytalnych przybyły akcji 177 spółek, tylko 19 z nich notowane jest na GPW – podają Analizy Online. Resztę stanowią światowi giganci z Niemiec, USA, Włoch, Węgier, Francji, Wielkiej Brytanii czy Austrii. Na rynkach zagranicznych fundusze emerytalne zaangażowały zainwestowały łącznie blisko 11 mld zł.

Trend ten nie jest zaskoczeniem, bo już w 2014 roku błoto to oczywiste. Niepokojący jest fakt, że fala odpływu jest coraz silniejsza, a to zła wróżba dla GPW. Czytaj więcej…

Spadki na giełdzie zachęcają OFE do zakupów

Aktywność otwartych funduszy emerytalnych została mocno ograniczona, zaś ich działania na warszawskiej giełdzie, po zmianach sprzed niemal dwóch lat, sprowadzają się prawie wyłącznie do sprzedaży akcji. Jednak ostatnie mocne spadki w Warszawie spowodowały, że OFE wróciły do zakupów na krajowym parkiecie.

Z szacunków Rzeczpospolitej wynika, że w listopadzie fundusze więcej akcji na GPW kupiły niż sprzedały. Różnica sięga ok. 270 mln zł. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym OFE zdecydowały się na dokupienie walorów notowanych w Warszawie, chociaż zakupy te nie są duże. Od początku roku bilans zakupów i sprzedaży akcji polskich przez fundusze utrzymuje się na wciąż dużym, wynoszącym niemal 3 mld zł, minusie. Czytaj więcej…

OFE zdecydowały się na zakupy

Zarządzający funduszami emerytalnymi chętnie decydowali się w październiku na zakup akcji na polskiej giełdzie. Z szacunków Trigon DM wynika, że popyt na polskie akcje wyniósł 1 mld zł, a październik był trzecim z kolei miesiącem, w którym OFE stały po stronie kupujących. Największym popytem wykazały się NN i MetLife, które jeszcze przed pojawieniem się korekty znajdowały się na dużym plusie. Nastawienie poszczególnych OFE do akcji zagranicznych było bardzo zróżnicowane. Znaczący popyt wykazały MetLife, Allianz i Aviva, zaś po stronie podażowej dominował NN i Aegon. Łącznie bilans handlu zagranicznymi akcjami sięgnął +67 mln zł. Czytaj więcej…